Сучасна школа, покликана освоювати нові ор­ганізаційні форми навчально-виховного процесу, які б сприяли створенню оптимальних умов для навчально-пізнавальної діяльності, вихованню духовності особистості.

Навчання предмету буде успішним, якщо в учителя є можливість пояснювати новий (або закріплювати старий) матеріал, використову­ючи наочність, сучасні педагогічні засоби навчання. Оптимальне комп­лексне використання всіх видів навчального обладнання, яке зосере­джене в кабінеті, допомагає вчителю досягти високого рівня засвоєння навчальних досягнень учнів.

Адже навчальний кабінет — це єдина, органічно зв'язана система навчаль­ного обладнання, змонтована в окремому приміщенні, оформлена від­повідно до вимог наукової організації праці вчителя і учня, яка забез­печує високий рівень викладання предмета.

Правильна організація роботи кабінету сприяє комплексному ви­користанню видів навчального обладнання. А використання сучасних педагогічних засобів навчання розкриває великі можливості.


Кiлькiсть переглядiв: 688

Учитель року 2020 "Учитель року - 2020"

Інформація про проведення І (зонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» у Черняхівському районі

1. Відділ освіти Черняхівської районної державної адміністрації

2. Дата проведення - 26-29 листопада 2019 року

3. Загальна кількість учасників - 17

4. Кількість учасників по номінаціях:

«Зарубіжна література» - 4

«Історія» - 4

«Початкова освіта» - 6

«Хімія» - 3

Із них:

Спеціалістів - 1

спеціалістів І категорії - 5

спеціалістів ІІ категорії - 2

спеціалістів вищої категорії - 9

Мають педагогічне звання (прізвище, ім’я, по батькові): «старший учитель» - осіб – 5 ; «учитель-методист»__1__осіб.

«Учитель-методист»: Столярчук Тетяна Петрівна

«Старший учитель»: Собченко Тетяна Дмитрівна, Осадча Ірина Володимирівна, Оникійчук Ольга Іванівна, Дзюблик Наталія Сергіївна, Король Володимир Євгенович.

5. Переможці І туру (прізвище, ім’я, по батькові, назва навчального закладу):

«Зарубіжна література» Столярчук Тетяна Петрівна – Черняхівська ЗОШ І-ІІІ ст.

«Історія» - Іщенко Сергій Володимирович – Черняхівська ЗОШ І-ІІІ ст.;

«Початкова освіта» - Мелешко Яніна Юріївна – Черняхівська ЗОШ І-ІІІ ст.;

«Хімія» - Гарбарчук Ігор Сергійович – Черняхівська ЗОШ І-ІІІ ст.

6. Переможці І туру, які братимуть участь у ІІ (обласному) турі (прізвище, ім’я, по батькові, назва навчального закладу ):

«Зарубіжна література» Столярчук Тетяна Петрівна – Черняхівська ЗОШ І-ІІІ ст.

«Історія» - Іщенко Сергій Володимирович – Черняхівська ЗОШ І-ІІІ ст.;

«Початкова освіта» - Мелешко Яніна Юріївна – Черняхівська ЗОШ І-ІІІ ст.;

«Хімія» - Гарбарчук Ігор Сергійович – Черняхівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Дата останньої зміни 24 Червня 2020

Цей сайт безкоштовний!